Công đoàn nhà trường tặng quà tết

Công đoàn nhà trường tặng quà tết cho các em học sinh thuộc diện khó khăn.

Ngày 10 tháng 02 năm 2018 Công đoàn nhà trường tổ chức phát quà tết cho các em học sinh và giáo viên thuộc diện khó khăn.

Bài tin liên quan