Hướng dẫn học sinh tự học khối 12

Học sinh tự học các môn với nội dung do nhà trường cung cấp.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Các em học sinh dựa vào nội dung các câu hỏi, các bài giảng mà thầy cô gửi cho các em và trên website của trường, có chổ nào các em không hiểu các em điện cho các thầy cô trong trường thông qua Face, Zalo, điên thoại Thầy cô sẽ giải đáp cho em. Chúc các em thành công!

Bài tin liên quan