Phát quà tết của Công đoàn ngành tại trường THPT Minh Long