Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9

UBND tỉnh vừa có thông báo​ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày Lễ Quốc khánh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tiếp kể từ ngày 01/9/2018 đến ngày hết ngày 03/9/2018 (thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù thứ Hai). 

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Lễ để bảo vệ cơ quan, giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư, các công trình công cộng, công sở nhân dịpLễ nêu trên.

Bài tin liên quan