Nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để ra sai phạm trong Kỳ thi THPT năm 2018

Nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để ra sai phạm trong Kỳ thi THPT năm 2018

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7864/VPCP-KGVX ngày 20/08/2018 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát quy trình tổ chức kỳ thi, nhất là khâu coi thi, chấm thi để hoàn thiện quy chế thi và giải pháp khắc phục; có văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi.

 

Nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để ra sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm theo quy định.

Bài tin liên quan