Hướng dẫn học sinh ôn luyện thi THPT Quốc Gia năm 2019

Hướng dẫn học sinh ôn luyện thi THPT Quốc Gia năm 2019 on line

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cách vào ViettelStudy:

Khi đăng nhập vào ViettelStudy thành công (Danh sách tài khoản các Trường KV miền núi file đính kèm), thực hiện xác thực tài khoản và HDSD (Theo hướng dẫn kính kèm).

Đường dẫn để truy cập vào Đề ôn luyện THPT Quốc Gia tại Quảng Ngãi: 

https://viettelstudy.vn/Quang-Ngaie-on-luyen-THPT-quoc-gia-2019KV-mien-nui

Hoặc khi đăng nhập thành công vào Viettel Study, tại thanh tìm kiếm, search từ khóa: Quảng Ngãi

Tài khoản: Liên hệ thầy Vũ: 0989893284 or 0942512084

Bài tin liên quan