Công đoàn ngành phát quà têt cho HS và GV tại trường THPT Minh Long

Phát quà tết của Công đoàn ngành tại trường THPT Minh Long

Công đoàn thống báo cho các em học sinh và giáo viên được xét nhận quà tết của Công đoàn Ngành, đúng vào lúc 13h30 ngày 07 tháng 02 năm 2017 về tại hội trường của nhà trường để nhận quà.

Bài tin liên quan