Danh sách máy tính bỏ túi được phép dùng trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Danh sách máy tính bỏ túi được phép dùng trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Danh sách máy tính bỏ túi được Bộ Giáo Dục cho phép dùng trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Bài tin liên quan